ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

19
พ.ย.
  2018-11-19 18:07:28   
  viewed 1179
นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะแสดงความยินดีกับนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนคนใหม่
  @ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย : นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะแสดงความยินดีกับนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนคนใหม่ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี (ข่าวโดยชวลิต นำภา) ..
17
พ.ย.
  2018-11-17 09:19:07   
  viewed 1131
 นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชวลิต นำภา จัดรายการ " พัฒนาพาชื่น " ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.ร้อยเอ็ด) คลื่นFM ๙๔.๐ Mhz. เสวนา "
@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย : วันนี้ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชวลิต นำภา จัดรายการ " พัฒนาพาชื่น " ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.ร้อยเอ็ด) คลื่นFM ๙๔.๐ Mhz. เสวนา "ผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอเชียงขวัญ" โดยมีน..
17
พ.ย.
  2018-11-17 09:12:42   
  viewed 1126
เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ.ปี ๒๕๖๑
  @ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย : เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ.ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นางพวงทอง บรรเทาพิษ บ้านเลขที่ ๖๙ หมูที่ ๗ ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี และนางสุข ดวงพายัพ บ้านเลขที่ ๒๑..
17
พ.ย.
  2018-11-17 09:07:08   
  viewed 1381
นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะเข้าคารวะและแสดงความยินดีกับท่านทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดคนใหม่
  @ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย : วันนี้ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะเข้าคารวะและแสดงความยินดีกับท่านทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดคนใหม่ (กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ) ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ข่าวโดยชวลิต นำ..
17
พ.ย.
  2018-11-17 08:58:32   
  viewed 1360
จังหวัดร้อยเอ็ดขอเชิญมาเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว TOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ด้วยเสน่ห์ของชุมชน อาหารพื้นถิ่นรสเด็ด สินค้า OTOP เด่น ในทุกพื้นที่
@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย : จังหวัดร้อยเอ็ดขอเชิญมาเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว TOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ด้วยเสน่ห์ของชุมชน อาหารพื้นถิ่นรสเด็ด สินค้า OTOP เด่น ในทุกพื้นที่ “ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ ชุมชนเข้มแข็ง มีการเรียนรู้และมีส่วนร่วม ครอบครัวอบอุ่น อยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข”(ข..
17
พ.ย.
  2018-11-17 08:48:35   
  viewed 529
:ร้อยเอ็ดเปิด"ชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน" ณ บ้านหนองทุ่ม ม.๒ ต.สามขา อ.โพนทราย โดยมีนายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอโพนทราย เป็นประธาน
@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย :ร้อยเอ็ดเปิด"ชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน" ณ บ้านหนองทุ่ม ม.๒ ต.สามขา อ.โพนทราย โดยมีนายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอโพนทราย เป็นประธาน "ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ ชุมชนเข้มแข็ง มีการเรียนรู้และมีส่วนร่วม ครอบครัวอบอุ่นและมีความสุข" (ข่าวโดยชวลิต นำ..
17
พ.ย.
  2018-11-17 02:41:01   
  viewed 610
นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด “เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอเสลภูมิ”
@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย : (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๔.๓๐ น. นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด “เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอเสลภูมิ” ณ หอประชุมอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ นายวุฒิสุธี วรเ..
17
พ.ย.
  2018-11-17 02:33:05   
  viewed 596
นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชวลิต นำภา เข้าร่วมเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน บ้านม่วงน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย : (๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๗.๐๐ น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชวลิต นำภา เข้าร่วมเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน บ้านม่วงน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอโพน..
17
พ.ย.
  2018-11-17 02:18:59   
  viewed 592
 นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากระดับตำบลและหมู่บ้าน"
@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย :(29 ตุลาคม 2561) เวลา 13.00-16.00 น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากระดับตำบลและหมู่บ้าน" ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 100 คน ที่เข้ารับการอบรม หลักสูตร"โรงเรียนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน" รุ่นที่ 53 ณ ศูนย์หม่อนไห..
17
พ.ย.
  2018-11-17 02:08:29   
  viewed 561
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดเวทีวิพากษ์สโลแกนและตราสัญลักษณ์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน (ฉบับสมบูรณ์) ระหว่างวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย : จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดเวทีวิพากษ์สโลแกนและตราสัญลักษณ์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน (ฉบับสมบูรณ์) ระหว่างวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการ จัดทำสติกเกอร์ ตรายาง ติดผลิตภัณฑ..
17
พ.ย.
  2018-11-17 01:54:55   
  viewed 1296
นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย : วันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงแรมทีเคพาเลส แอน คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร : นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และบรรยายพิเ..
17
พ.ย.
  2018-11-17 01:32:29   
  viewed 800
นาย วีระพงษ์ โคตรพงษ์ นายอำเภอเมยวดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธี "รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้านยาเสพย์ติด"
@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย :“เงินขวัญถุงพระราชทาน ทุนศรัทธาและทุนปัญญา” ร้อยเอ็ดจัดพิธีสมโภชหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหนองม้า หมู่ที่ ๘ ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี โดยมีนาย วีระพงษ์ โคตรพงษ์ นายอำเภอเมยวดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธี "รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้านยาเสพย์ติด" (ข่าวโดยชวลิต..
17
พ.ย.
  2018-11-17 01:22:14   
  viewed 480
17
พ.ย.
  2018-11-17 01:04:05   
  viewed 601
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดฯ พบปะผู้บริหาร "เสวนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๑
@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย : วันนี้ (๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธ..
16
พ.ย.
  2018-11-16 22:36:34   
  viewed 695
ณ ห้องประดับเดือน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย : ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประดับเดือน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขับเคลื่ิอนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ และกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวั..
16
พ.ย.
  2018-11-16 22:35:46   
  viewed 787
นายอำเภอโพนทอง เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารอปท. ผู้นำชุมชนและขาวบ้านเข้าร่วมงาน.“ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ พัฒนา OTOP มีการเรียนรู้ ครอบครัวอบอุ่นและมีความสุข”
@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย : ร้อยเอ็ดเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน บ้านโพนเงิน หมูที่ ๕ ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารอปท. ผู้นำชุมชนและขาวบ้านเข้าร่วมงาน.“ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรา..
16
พ.ย.
  2018-11-16 22:33:48   
  viewed 728
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมนายอำเภอประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย : วันนี้ 30 ตุลาคม 2561) เวลา 07.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมนายอำเภอประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ ..
16
พ.ย.
  2018-11-16 22:31:11   
  viewed 699
นางรัชนี พลซื่อ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนฯจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย : (๓๐ ต.ค.๖๑) นางรัชนี พลซื่อ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนฯจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชวลิต นำภา นว.พช.ชำนาญการ (รกท.) หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ พร้อมทีม..
16
พ.ย.
  2018-11-16 22:29:27   
  viewed 634
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย : วันนี้ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด : นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีนายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็..
16
พ.ย.
  2018-11-16 22:21:58   
  viewed 549
จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ บ้านสมสนุก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง
@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย : (วันนี้ ๓๑ ต.ค. ๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ บ้านสมสนุก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง “กิจกรรมเชิญชวนไปเที่ยวบ้านฉัน "เยี่ยมยาม ถามข่าว แลกเปลี่ยนเรียนรู้" โดยมีนายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทองพร..

บทความล่าสุด

19
พ.ย.
นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะแสดงความยินดีกับนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนคนใหม่
  @ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย : นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะแสดงความยิ..
                                                                                                                                                                  
17
พ.ย.
 นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชวลิต นำภา จัดรายการ " พัฒนาพาชื่น " ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.ร้อยเอ็ด) คลื่นFM ๙๔.๐ Mhz. เสวนา "
@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย : วันนี้ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการ..
                                                                                                                                                                  
17
พ.ย.
เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ.ปี ๒๕๖๑
  @ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย : เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรั..
                                                                                                                                                                  
17
พ.ย.
นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะเข้าคารวะและแสดงความยินดีกับท่านทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดคนใหม่
  @ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย : วันนี้ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการ..
                                                                                                                                                                  
17
พ.ย.
จังหวัดร้อยเอ็ดขอเชิญมาเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว TOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ด้วยเสน่ห์ของชุมชน อาหารพื้นถิ่นรสเด็ด สินค้า OTOP เด่น ในทุกพื้นที่
@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย : จังหวัดร้อยเอ็ดขอเชิญมาเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว TOP นวัตวิถี ภายใต้โครงก..