ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี

20
ต.ค.
  2018-10-20 21:24:36   
  viewed 1256
“ถั่วป่านทอง” จ.ร้อยเอ็ด ติดปีกขึ้นเครื่องการบินไทย
“ถั่วป่านทอง” จ.ร้อยเอ็ด ติดปีกขึ้นเครื่องการบินไทย “ถั่วป่านทอง” จ.ร้อยเอ็ด ติดปีกขึ้นเครื่องการบินไทย OTOP ขึ้นเครื่อง เป็นโครงการที่รัฐบาลให้การส่งเสริมการพัฒนาสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติบนเครื่องบินของสายการบินประจำชาติอย่าง “สายการ..
18
ต.ค.
  2018-10-18 00:33:34   
  viewed 1638
ยกระดับโอทอปนวัตวิถี ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย
ยกระดับโอทอปนวัตวิถี ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย     สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรูปแบบผลิตภัณฑ์ สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับสวัสดิการ ผู้ปร..
23
ก.ค.
  2018-07-23 23:43:57   
  viewed 1268
ผาหมอกมิวาย
เที่ยว...ผาหมอกมิวาย อําเภอหนองพอก น่าเที่ยว : บรรยากาศน่าท่องเที่ยว เป็นดินแดนที่มีหมอกตลอดทั้งปี มีผืนป่าอุดมสมบูรณ์เป็นรอยเชื่อมต่อพื้นที่ 3 จังหวัด (ร้อยเอ็ด มุกดาหาร กาฬสินธุ์) เป็นป่าดิบแล้ง อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี มีฉายาเป็นดินแดนสวิตเซอร์แลนด์ร้อยเอ็ด มีจุดชมวิว ..
23
ก.ค.
  2018-07-23 23:14:49   
  viewed 834
วัดบูรพาภิราม
วัดบูรพาภิราม พระเจ้าใหญ่ที่สูงที่สุด 101 ศอก น่าเที่ยว : พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ วัดบูรพาภิราม เป็นสถานที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่ หรือพระพุทธ รัตนมงคลมหามุนี สูง 101 ศอก เท่ากับชื่อจังหวัด รอบฐาน 135 ศอก สูงที่สุดในประเทศไทยและอันดับที่ 6 ของโลก ที่ตั้ง : อําเภอเมื..
23
ก.ค.
  2018-07-23 23:00:13   
  viewed 852
บึงพลาญชัย
บึงพลาญชัย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด น่าเที่ยว : บึงพลาญชัย เป็นส่วนหนึ่งของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ใจกลางเมืองร้อยเอ็ด ในบึงพลาญชัย มีเกาะกลางเป็นที่ตั้ง ศาลหลักเมือง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองร้อยเอ็ดและน้ําพุดนตรี แห่งเดียวในภาคอีสา..
23
ก.ค.
  2018-07-23 21:36:05   
  viewed 1116
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด น่าเที่ยว : พระมหาเจดีย์ชัยมงคลตั้งตระหง่านบนเขาในเทือกเขาภูพาน เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่อลังการและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย หลวงปู่ศรีมหาวิโรได้ดําริสร้างขึ้นเป็นเจดีย์ฐาน 8 เหลี่ยม รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็ก 8 ทิศ องค์เจดีย์แ..
23
ก.ค.
  2018-07-23 20:57:06   
  viewed 732
งานประเพณีบุญผเหวดร้อยเอ็ด
บุญผะเหวด หรือ “บุญมหาชาติ” เป็นงานประเพณีของจังหวัดร้อยเอ็ด และภาคอีสาน จัดขึ้นในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ สัปดาห์ที่หนึ่งเดือนมีนาคม ของทุกปี ถือเป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสองของชาวอีสาน กินข้าวปุ่น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ เป็นการทําบุญมหาทานบารมีที่ยิ่งใหญ่ ชมการแสดงขบวนแห่ 13 กัณฑ์ ..

บทความล่าสุด

19
พ.ย.
นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะแสดงความยินดีกับนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนคนใหม่
  @ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย : นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะแสดงความยิ..
                                                                                                                                                                  
17
พ.ย.
 นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชวลิต นำภา จัดรายการ " พัฒนาพาชื่น " ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.ร้อยเอ็ด) คลื่นFM ๙๔.๐ Mhz. เสวนา "
@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย : วันนี้ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการ..
                                                                                                                                                                  
17
พ.ย.
เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ.ปี ๒๕๖๑
  @ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย : เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรั..
                                                                                                                                                                  
17
พ.ย.
นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะเข้าคารวะและแสดงความยินดีกับท่านทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดคนใหม่
  @ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย : วันนี้ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการ..
                                                                                                                                                                  
17
พ.ย.
จังหวัดร้อยเอ็ดขอเชิญมาเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว TOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ด้วยเสน่ห์ของชุมชน อาหารพื้นถิ่นรสเด็ด สินค้า OTOP เด่น ในทุกพื้นที่
@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย : จังหวัดร้อยเอ็ดขอเชิญมาเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว TOP นวัตวิถี ภายใต้โครงก..