การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบ โครงการอบรมชุมชนท่องเที่ยว โอทอปนวัตวิถีร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

11
ส.ค.
    2018-08-11 12:31:44   
    711
      admin

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบ โครงการอบรมชุมชนท่องเที่ยว โอทอปนวัตวิถีร้อยเอ็ด
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบ โครงการอบรมชุมชนท่องเที่ยว โอทอปนวัตวิถีร้อยเอ็ด ดำเนินการหมู่บ้านเป้าหมาย และผลิตภัณฑ์ OTOP 68 หมู่บ้านเป้าหมาย 
โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด   ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ผู้เข้าอบรม  จำนวน 125 คน จาก 68 หมู่บ้านเป้าหมาย  20 อำเภอ
 
บทความล่าสุด

19
พ.ย.
นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะแสดงความยินดีกับนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนคนใหม่
  @ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย : นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะแสดงความยิ..
                                                                                                                                                                  
17
พ.ย.
 นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชวลิต นำภา จัดรายการ " พัฒนาพาชื่น " ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.ร้อยเอ็ด) คลื่นFM ๙๔.๐ Mhz. เสวนา "
@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย : วันนี้ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการ..
                                                                                                                                                                  
17
พ.ย.
เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ.ปี ๒๕๖๑
  @ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย : เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรั..
                                                                                                                                                                  
17
พ.ย.
นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะเข้าคารวะและแสดงความยินดีกับท่านทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดคนใหม่
  @ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย : วันนี้ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการ..
                                                                                                                                                                  
17
พ.ย.
จังหวัดร้อยเอ็ดขอเชิญมาเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว TOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ด้วยเสน่ห์ของชุมชน อาหารพื้นถิ่นรสเด็ด สินค้า OTOP เด่น ในทุกพื้นที่
@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย : จังหวัดร้อยเอ็ดขอเชิญมาเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว TOP นวัตวิถี ภายใต้โครงก..