จังหวัดร้อยเอ็ด Kick off ชุมชนท่องเทียว OTOP นวัตวิถี

15
ก.ค.
    2018-07-15 16:20:07   
    1091
      emp02
Kick off  ชุมชนท่องเทียว OTOP นวัตวิถี: วันนี้ 21 มิถุนายน  2561 เวลา 09.30 น.  นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมาย.  นายชยันต์  ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจกลไกสนับสนุนระดับจังหวัด  ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว  OTOO  นวัตวิถี จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้าส่วนระดับจังหวัด องค์กรภาคี ภาคเอกชน นายอำเภอ ,ผู้บริหาร อปท. ,พัฒนาการอำเภอ, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน , ภาคีการพัฒนา และผู้สื่อข่าว จำนวน 300 คนเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมในการทำงานอย่าง บูรณาการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ  OTOP นวัตวิถี จังหวัดร้อยเอ็ดมีท่านพาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ท่องเทีทยวและกีฬาจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฯ ร่วมเป็นเกียรติฯ

บทความล่าสุด

19
พ.ย.
นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะแสดงความยินดีกับนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนคนใหม่
  @ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย : นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะแสดงความยิ..
                                                                                                                                                                  
17
พ.ย.
 นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชวลิต นำภา จัดรายการ " พัฒนาพาชื่น " ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.ร้อยเอ็ด) คลื่นFM ๙๔.๐ Mhz. เสวนา "
@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย : วันนี้ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการ..
                                                                                                                                                                  
17
พ.ย.
เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ.ปี ๒๕๖๑
  @ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย : เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรั..
                                                                                                                                                                  
17
พ.ย.
นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะเข้าคารวะและแสดงความยินดีกับท่านทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดคนใหม่
  @ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย : วันนี้ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการ..
                                                                                                                                                                  
17
พ.ย.
จังหวัดร้อยเอ็ดขอเชิญมาเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว TOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ด้วยเสน่ห์ของชุมชน อาหารพื้นถิ่นรสเด็ด สินค้า OTOP เด่น ในทุกพื้นที่
@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย : จังหวัดร้อยเอ็ดขอเชิญมาเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว TOP นวัตวิถี ภายใต้โครงก..