หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

- เที่ยวชมงานสินค้า OTOP นวัตวิถี

- ผลผลิตจากคนอีสาน สู่ระดับโลก

- สินค้ามากมาย หลากหลายรูปแบบ

- การประกวดภาพถ่าย หมู่บ้าน OTOP